Визия

МИСИЯ:

Основната мисия на холдинг „Акгюн“ е да се нареди сред лидерите, които реализират производство с високо качество и стандарти, като за целта непрекъснато се внедряват нови технологии.

С оглед на тази мисия всяко едно търговско дружество, влизащо в състава на холдинга се насърчава да прилага възможно най-високите стандарти, валидни за сектора, в който работи, да създаде богат асортимент от изделия и да задоволява изискванията на клиентите си с качествено обслужване.  Изхождайки от корпоративната отговорност ние от холдинг „Акгюн“ имаме принцип, според който в нашите производствени съоръжения е налице екологично съзнание по отношение на използването на природните ресурси и опазването на природата.

ВИЗИЯ:

Холдинг „Акгюн“направи първите си крачки с мотото „Безупречност във всичко“, в основата на което лежи виждане за бизнес, базирано на високата квалификация на работниците и служителите, и планирано с устойчиви, дългосрочни и нарастващи цели.

Холдинг „Акгюн“, представляващ семеен бизнес си е поставил за цел да създаде чувство за сплотеност, като насърчава у работниците и служителите си чувство за принадлежност, екипен дух и корпоративна идентичност.

Ние от холдинг „Акгюн“ сме горди с индустриалното си минало, датиращо от 1925 г.  и вярваме в доброто бъдеще.