Ценности

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

Висок трудов морал, коректно спазване на трудовите норми, добронамерено поведение, съблюдаване на морални правила и закони – това са нашите неизменни ценности.

И в миналото, и днес, политиката ни за опазване на околната среда обхваща намаляване замърсяването на околната среда и ефективно ползване на природните и енергийните източници, което е показател за устойчивото ни развитие със слоган „ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДИ ВСИЧКО“.

В началото на пътя сме, но въобще не сме изгубили първоначалното си вълнение на тема „ЧОВЕКЪТ ПРЕДИ ВСИЧКО“. Днес, работейки с повече от 4 хиляди служители отдаваме изключително значение на човека, човешкото здраве и ценим нашите работници и служители.

Максимата, която следваме, за да градим бъдещето е „ДОВЕРИЕ ПРЕДИ ВСИЧКО“.  За нас е чест, че имаме партньори по големи проекти и клиенти, които ни гласуват доверие.

Основното ни мото е безупречност и качество във всяко наше дело. Ние от холдинг „Акгюн“ сме горди сме с индустриалното си минало, датиращо от 1925 г. , дългогодишния си опит и амбиция за просперитет, и вярваме в доброто бъдеще.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Изхождайки от принципа за постоянно развитие и усъвършенстване, преди да планираме изделия, решения и дейности, които да са екологични и безвредни за здравето на човека определяме рисковете за околната среда, здравето и безопасността и предприемаме мерки против тях; прилагаме методи , които премахват изцяло всякакви опасности; осигуряваме ефективното ползване на енергийните източници и природните ресурси, което е показател за устойчивото ни развитие.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:

Всеки нов социален проект за нас се превръща в едно ново начало.  Основното ни мото е да отдадем нужното значение и важност, за да може проектът да бъде полезен за обществото. Отговорността към обществото се проявява с проекти, които подкрепяме от своето създаване насам в различни сфери, сред които образование, култура, изкуство, спорт и др.

Ние сме институция, която осъзнава своята обществена отговорност за един по-добър свят, и като такава отдаваме значение на това проектите ни да са полезни и дълготрайни.  Ето защо в нашите проекти включваме и нашите клиенти, защото с тяхната подкрепа усилията и енергията ни стават много по-смислени.

РЕСУРСИ:

Бизнес принципите ни, фокусирани върху човека и качеството, сенсибилността, която имаме към доверието, правилата за прозрачност и висока самоувереност, факта, че сме един успешен екип.  Най-здравия наш фундамент е опитът, предаван от поколение на поколение през изминалите 92 години – от 1925 г. насам. Най-важното през този период са качеството на услугите и продуктите.